REGULAMIN SKLEPU

 

§ 1 PREAMBUŁA

 

Regulamin określa prawa i obowiązki użytkowników sklepu internetowego mokano.pl oraz zasady jego funkcjonowania.

 

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego www.mokano.pl jest firma EUROSTAR DARIUSZ WIERZBIŃSKI , z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 4, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, NIP: 6611546116, Regon: 290913371.

 

2. Zarówno układ elementów graficznych oraz układ treści, jak i sama treść serwisu, w tym zamieszczone zdjęcia stanowi własność sklepu internetowego mokano.pl i korzysta z ochrony prawnej na mocy przepisów prawa autorskiego.

 

3. Znak towarowy Mokano jest znakiem zarejestrowanym i zastrzeżonym.

4. Sklep internetowy jest prowadzony pod adresem www.mokano.pl 

5. Dostęp do regulaminu Klient może uzyskać w każdym momencie pod adresem: www.mokano.pl a także poprzez zapisanie go w dowolnym formacie na wybranym przez siebie nośniku 

 

§ 3 DEFINICJE

 

1. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

 

1.1 Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

1.2 Formularz rejestracji – formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta.

 

1.3 Formularz zamówienia – usługa elektroniczna umożliwiająca złożenie zamówienia.

 

1.4 Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca ze sklepu internetowego, a także przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą.

 

1.4.1 Konsument- osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (np. zawarcia umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba prowadząca działalność gospodarczą, której PKD nie jest powiązane z działalnością Sprzedającego.

 

1.5 Konto – usługa elektroniczna z przypisanym loginem i hasłem w której zapisane są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie internetowym.

 

1.6 Newsletter – usługa elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o Produktach, nowościach i promocjach w sklepie internetowym.

 

1.7 Produkt – dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 

1.8 Sprzedawca: EUROSTAR DARIUSZ WIERZBIŃSKI , ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 4, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem, NIP: 6611546116, Regon: 290913371.

 

1.9 Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.

 

1.10 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze Sprzedawcą.

1.11 Usługa elektroniczna - usługi określone w paragrafie piątym niniejszego Regulaminu

 

 

§4 Kontakt ze Sklepem

 

1.Adres Sprzedawcy: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 4

2.Adres e-mail Sprzedawcy: [email protected]

3. Numer telefonu Sprzedawcy: 510317461

4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 51 1090 2040 0000 0001 5154 9798

5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów

podanych w niniejszym paragrafie.

6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach: 8.00 - 16.00 

 

§5 Usługi elektroniczne

 

1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu następujące Usługi elektroniczne

a) założenie i prowadzenie Konta klienta w Sklepie

b) umożliwienie założenie Zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży

c) umożliwienie korzystania z koszyka

d) newsletter

e) udostępnianie danych i materiałów, znajdujących się w Sklepie w tym przede wszystkim

informacji o Produktach

 

2. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na

Produkty, niezbędne są:

 *urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i najnowszą przeglądarką internetową

(typu Safari, Chrome, Microsoft Edge, Firefox), z włączoną obsługą języka Javascript,

 * aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

 * włączona obsługa plików cookies.

3. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego

www mokano.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

4. Zakazuje się Klientowi dostarczania treści o charakterze bezprawnym

5. Usługa Newsletter polega na cyklicznym przesyłaniu przez mokano.pl na podany przez

Usługobiorcę adres poczty elektronicznej (e-mail), drogą elektroniczną, wiadomości e-mail

zawierających informacje o nowych produktach, aktualnych ofertach specjalnych w sklepie

internetowym mokano.pl dostępnym w domenie pl (w tym promocjach, rabatach), a także

konkursach, wydarzeniach związanych z promocją produktów oferowanych przez mokano.pl i

innych wyjątkowych ofertach.

6. W celu rozpoczęcia świadczenia Usługi Newsletter, wymagane jest wyrażenie zgody na

otrzymywanie informacji handlowych przez Usługobiorcy. Wyrażenie zgody następuje poprzez

udostępnienie swojego adresu e-mail w odpowiednim polu w serwisie internetowym lub

zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a oraz jej potwierdzenie poprzez kliknięcie w link

aktywacyjny wysłany przez mokano.pl na adres e-mail lub podany przez Usługobiorcy (moment

rozpoczęcia świadczenia Usługi Newslettera).

 

§ 6 KONTO

 

1. Wymogiem technicznym do korzystania ze sklepu internetowego mokano.pl jest posiadanie komputera lub innego urządzenia elektronicznego mającego dostęp do przeglądarki internetowej oraz dostęp do Internetu.

 

2. Do założenia konta niezbędne jest wypełnienie formularza kontaktowego z podaniem danych personalnych Klienta. Do każdego konta zostaje przydzielony indywidualny login oraz hasło. Założenie konta jest dobrowolne i nieobowiązkowe.

 

3. Klient zobowiązuje się do nieprzekazywania osobom trzecim danych, za pomocą których loguje się do sklepu internetowego.

 

4. Korzyścią posiadania konta jest możliwość sprawdzenia historii zakupów, udział w konkursach, otrzymywanie newsletterów.

 

§ 7 WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 

1. Klient może złożyć zamówienie po zarejestrowaniu poprzez swoje konto, jak również nie posiadając konta. W obu przypadkach do złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia.

 

1.1. Klient prowadzący działalność gospodarczą związaną/niezwiązaną z działalnością Sprzedającego zobowiązany jest do podpisania oświadczenia: Zakup dokonuję w związku z działalnością o charakterze zawodowym TAK / NIE na formularzu zamówień.

 

2. Podane na stronie ceny są cenami w polskich złotych i zawierają obowiązujący podatek VAT.

 

3. W podsumowaniu zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o kosztach dostawy. O wszelkich kosztach Klient jest informowany w trakcie wypełniania formularza zamówienia. W procesie zamówienia nie powstaje żaden ukryty koszt.

 

4. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien zapoznać się z treścią regulaminu i go zaakceptować. Akceptacja regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna do poprawnego złożenia zamówienia.

 

5. Zaakceptowanie wypełnionego formularza zamówienia poprzez kliknięcie hasła „Kupuję z obowiązkiem zapłaty i odbioru” jest jednoznaczne z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży.

 

6. Po dokonaniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji. Potwierdzenie nastąpi poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej który został wpisany przez Klienta do formularza podczas składania zamówienia.

 

7. Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy.

 

§ 8 WARUNKI I TERMIN PŁATNOŚCI

 

1. Klient ma do dyspozycji następujące formy płatności:

 

1.1 Płatność za pomocą systemu szybkich płatności: Przelewy24.

 

1.2. Płatność za pobraniem.

 

2. Po złożeniu zamówienia i nieopłaceniu go w czasie 30 min poprzez udostępnione przez nas formy płatności umowa sprzedaży zostaje rozwiązana z winy Klienta, a zamówienie automatycznie anulowane.

 

3. Darmowa dostawa obowiązuje dla wszystkich zamówień krajowych powyżej 499 zł.

 

§ 9 WARUNKI I TERMIN DOSTAWY ZAMÓWIENIA

 

1. W przypadku wyboru płatności przelewem lub kartą płatniczą zamówienie zostanie przekazane do realizacji w momencie zaksięgowania wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy.

 

2. Termin realizacji zamówień to 1-4 dni roboczych.

 

3. Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami Kraju według cennika firm kurierskich.

 

4. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu są jawne i zawarte są w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia.

 

5. Nie ma możliwości odbioru osobistego zakupów dokonywanych w sklepie internetowym.

      1. Informacje o produktach prezentowane w sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu

przepisów kodeksu cywilnego, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży

2. złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego

złożoną sprzedawcy przez klienta

 

6. Czas transportu produktu do Klienta na terenie kraju wynosi 1-3 dni robocze (zgodnie z umową z firmą dostarczającą produkt).

 

7. Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki niezbędne jest spisanie protokołu szkody w transporcie oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Nie spisanie protokołu szkody z kurierem może uniemożliwić wszczęcie procedury reklamacyjnej, a tym samym zwrotu towaru.

W przypadku stwierdzenia wad (uszkodzone opakowanie, brakujące produkty, uszkodzone lub

popsute towary) Klient powinien:

* dokładnie opisać w liście przewozowym stan przesyłki, uzasadniający odmowę przyjęcia,

* uzyskać podpis dostawcy pod swoimi uwagami w liście przewozowym

 

§ 10 REKLAMACJE

 

1. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży, podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.

 

2.Wobec Klienta będącego konsumentem Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne rzeczy sprzedanej na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego.

 

3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż w 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Podstawą do wszczęcia procedury reklamacji jest prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny dostępny na stronie www.mokano.pl oraz dowód zakupu. W przypadku nie dołączenia niezbędnych dokumentów reklamacja nie zostanie rozpatrzona.

 

4.W sytuacji wystąpienia wady konsument może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:

 

-wymiany towaru na nowy;

 

-naprawy towaru;

 

-obniżenia ceny;

 

-odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

 

Wybór żądania zależy od konsumenta. Jeżeli przedsiębiorca nie zgadza się z tym wyborem, może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale musi się to odbywać w ramach przesłanek dozwolonych prawem. Pod uwagę mogą być brane następujące okoliczności:

 

-łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;

 

-charakter wady – istotna czy nieistotna;

 

-to, czy towar był wcześniej reklamowany.

 

5. Klient-Konsument zostaję objęty przepisami zawartymi w Kodeksie cywilnym w zakresie rękojmi za wady.

 

§ 11 ZWROTY, ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może przesłać pocztą elektroniczną na adres [email protected] bądź pismem na adres ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego  4, 27-400 Ostrowiec  Świętokrzyski.

2. Klient będący konsumentem oraz klient-konsument prowadzący działalność gospodarczą, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu do Sprzedawcy.

3. prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadkach o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta

4. bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia w którym Klient objął produkt w posiadanie lub w którym wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie produktu. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarcza wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy

 5. Podstawą do wszczęcia procedury zwrotu jest prawidłowo wypełniony formularz zwrotu dostępny na stronie www.mokano.pl oraz dowód zakupu. W przypadku nie dołączenia niezbędnych dokumentów zwrot nie będzie rozpatrywany.

6. Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać kompletny w stanie nienaruszonym na adres sklepu:  EUROSTAR DARIUSZ WIERZBIŃSKI, ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego  4, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski wraz z potwierdzeniem sprzedaży i dołączonym formularzem zwrotu.

 7. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad.

8. W przypadku zauważonych braków, wad w przesyłce lub niezgodności z zamówieniem, prosimy o niezwłoczny kontakt mailowy z naszym Biurem Obsługi Klienta na adres [email protected] , nie później jednak niż w ciągu 24 godz. od momentu odbioru przesyłki od kuriera. Brak zgłoszenia w podanym czasie o w/w niedogodnościach nie odbiera możliwości wysłania produktu na reklamacje z tytułu rękojmi.

8.1. Sprzedawca po weryfikacji zgłoszenia zleca odbiór wadliwego produktu na swój koszt.

 

8.2. Zlecenie odbioru jest wykonywane tylko i wyłącznie na wadliwy produkt. W przypadku dołączenia innych produktów do zwrotu Klient zostanie obciążony kwotą 20,00 zł, na poczet kosztów transportu, które w przypadku zwrotu pokrywa Kupujący.

9. Nie przyjmujemy zwrotów wysyłanych za pobraniem, wysłanych do paczkomatu, bądź punktu odbioru.

10. Klient Konsument prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, będzie miał możliwość skorzystania z prawa odstąpienia od umowy jako Konsument, wyłącznie w przypadku, gdy nie będzie to dotyczyć bezpośrednio branży, w której specjalizuje się przedsiębiorca, a sam zakup nie ma charakteru zawodowego.

 

11. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument i Klient-Konsument odpowiada materialnie za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż jest to konieczne do oceny ich właściwości, cech i funkcjonalności. Sytuacja ta dotyczy w szczególności zwrotu bielizny.

 

12. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy).

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności za towar, w ten sam sposób jaki zostało opłacone zamówienie, zgodnie z poniższym opisem:

 

a. Przy płatności poprzez Platformę Przelewy24 na konto, z którego dokonano płatności za zamówienie.

 

b. Przy płatności za pobraniem na nr konta podany w formularzu.

13. sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia prze klienta dowodu jego odesłania w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej

 

§ 12 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami, a w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, nie posiadających charakteru zawodowego Sprzedającego.

 

2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń.

 

3. W przypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

 

§ 13. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 

1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

 

2. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta również w innym celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu jego zgody.

 

3. Dane osobowe użytkowników serwisu są chronione, zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w najlepszy możliwy sposób, uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby trzecie. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.

4. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.

 

5. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Klienta, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remartketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania sklepu internetowego.

 

6. Sprzedawca niniejszym informuje Klienta, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta. W takiej sytuacji, korzystanie ze sklepu internetowego przez Klienta może być utrudnione.

 

7. Sprzedawca niniejszym wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Klienta usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Klient.

 

 

§ 14  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie Sklepu lub przesłanie stosownej informacji w wiadomości e-mail.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

4. Regulamin obowiązuje od dnia: 16.04.2023

 

W razie dodatkowych pytań, skontaktuj się z nami:

 

[email protected]